இதழ் சந்தா விபரம் :

தனி இதழின் விலை ரூ.15

ஓராண்டுச் சந்தா ரூ. 175

பத்தாண்டுச்சந்தா ரூ.1700

ஆயுட்காலச் சந்தா ரூ.2500, (ஆயுட்காலம் 15ஆண்டுகள் மட்டும்).

இதற்கான பணவிடை அல்லது வரைவோலையை
Commissioner,
HR&CE Dept.
Chennai -34.
என்ற பெயரில் எடுத்து கீழ்க்கண்ட துறை முகவரிக்கு அனுப்பவும்.